Verdier, visjon og formål

Verdier

I GFK er fellesskap viktig. I GFK respekterer vi hverandre, motstandere og dommere
I GFK er tilhørighet viktig

Visjon

GFK skal være fotballklubben i vårt hjerte for alle på Hovin, Lundamo og Ler.
GFK skal engasjere hele familien. Sammen skal vi skape en trygg, inkluderende og fremtidsrettet
fotballklubb. Vi skal ha tilbud til barn, unge og voksne i alderen 6 år til senior, og ha en proaktiv holdning til samarbeid med andre klubber.

Formål

GFK skal være en breddeklubb som skal tilby fotballaktivitet for alle på Hovin, Lundamo og Ler. Vår
viktigste målsetting er “flest mulig, lengst mulig”.
GFK skal tilby:

  • tilhørighet i et positivt miljø
  • føle sosial tilhørighet til medspillere i klubben
  • å få venner og dyrke vennskap
  • fysisk fostring gjennom fotball
  • et trygt sted å være

Hovedmål

GFK skal være den naturlige fotballklubben for alle som bor på Hovin, Lundamo og Ler.

  • Gi et fullverdig tilbud og/eller tilrettelegge til alle fra Hovin, Lundamo og Ler
  • Gi mulighet og utfordringer for alle
  • Ha en bærekraftig økonomi
  • Skape aktivitet i alle grender