Utdanning

I Kvalitetsklubber stilles det krav til utdanning og kompetanse for klubbens ledere og trenere. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for alle og vi beholder flere ledere i klubben lengre.

Klubben har utarbeidet en kompetanseplan som trenerveileder ivaretar. Plan for gjennomføring av kompetansehevende tiltak, gjennomføring og deltakelse på kurs fremkommer her. Lenke til planen ligger: Kopi av Kompetanseplan GFK vedtatt

GFK dekker alle kursavgifter for våre medlemmer.

Mål:

 • Flertallet av klubbens styremedlemmer har minimum gjennomført NFF Fotballederkurs 1
 • Klubben har minimum en trener pr. lag som har gjennomført delkurs 1 i UEFA C- lisens for 6-12 år
 • Klubben har minimum en trener pr. lag, som har gjennomført minimum delkurs 1 og delkurs 3 i UEFA C-lisens for 13-19 år

Styret og lagledere

Flertallet i klubbens styre skal ha minimum NFFs fotballederkurs 1

Lederkompetanse er avgjørende for god styring av klubben. NFFs fotballederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for det å forstå, utvikle og lede en klubb.

 • Fotballederkurs 1 – forstå
 • Fotballederkurs 2 – lede
 • Fotballederkurs 3 – utvikle
 • Fotballederkurs 4 – klubbleder

Trenere

Klubbens trenere skal ha fotballtrenerkompetanse. 

Dyktige og trygge trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktiviteten. En trygg trener har fotballfaglig innsikt, forstår og leder etter fotballens felles verdigrunnlag og retningslinjer. For GFK betyr det mye at våre trenere tar trenerutdanning og vi ser helt klart nytten av å ha dyktige og kompetente trenere i klubben.

 • UEFA C-lisens/NFF Grasrottrener
 • UEFA B-lisens
 • UEFA A-lisens/PRO-lisens
 • Keepertrenerutdanning