Rekruttering

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplanen har som mål å sørge for at alle skolestarterne i klubbens nedslagsfelt skal få et tilbud om fotball som fritidsaktivitet.


GFK har som mål å gi alle som ønsker det en mulighet til å delta i aktivitet i klubben, uavhengig av forutsetninger og bakgrunn. Klubben ønsker å tilrettelegge for barn med nedsatt funksjonsevne, og sørger for individuell tilpasning i tilfeller hvor dette er hensiktsmessig og mulig. Etnisitet skal ikke være til hinder for fotballaktivitet i GFK. Utfordringer i forhold til språk søkes løst i samarbeid med skole og kommune. Dersom økonomi er et spørsmål i forhold til et barns deltakelse i GFK, vil klubben i slike tilfeller finne løsninger i samarbeid med foresatte.

Fase 1 – Planlegging

Kartlegging av skolestartere via skolene på Ler, Lundamo og Hovin. Registrere antall jenter og gutter.
Informasjon om klubbens tilbud sendes ut til foresatte gjennom skolenes informasjonskanaler.
Invitere til kick-off, som arrangeres i løpet av den andre uken etter skolestart.

Ansvarlig for gjennomføring: Rekrutteringsansvarlig

Fase 2 – Arrangement «Første møte med klubben»

 • Kick-off avholdes på en av klubbens arenaer. Utøvere «samles» og aktiveres med
  fotballaktivitet av et av klubbens ungdomslag. Alle utøvere som stiller på dette
  arrangementet får utdelt ball.
 • I møtet med foresatte presenteres følgende:
  o Klubbens formål, visjon og verdier
  o Klubbens sportsplan o Gjennomgang av NFF`s retningslinjer og regler for barnefotball o Avstem krav og forventninger mellom klubben og laget/foreldrene,
  o Motivere foreldre til å bidra i roller rundt laget (Trenere, lagleder, sosialkontakter, økonomiansvarlig ect.), motiver spesielt mødre til å bli med som trenere
 • Presenterer klubbens plan for kompetanseheving (kurs).
 • Fastsette kontaktpersoner for kullet for hver skolekrets både for jentene og guttene.
  Avtale trener/lagledermøte med disse innen en uke.

Ansvarlig for gjennomføring: Rekrutteringsansvarlig

Invitere til og gjennomføre trener/lagledermøte umiddelbart etter “kick-off”

Agenda trener/lagledermøte:

 • Innføring i GFK’s klubbhåndbok – Laglederansvarlig
 • Innføring i GFK’s sportsplan – Sportslig leder
 • Utlevering av lagsbag med innhold – Nestleder
 • Spillform 3v3 – Trenerveileder
 • Treningstips – Trenerutdanning – Trenerveileder
 • Cup’er og sonekvelder – Laglederansvarlig

Ansvarlig: Rekrutteringsansvarlig. Deltakere i tillegg: Trenerveileder, laglederballansvarlig og nestleder.

Aktivitetsstart påfølgende vår med invitasjon gjennom skolenes informasjonskanaler gjøres av rekrutteringsansvarlig i samråd med lagledere.