Kampvert

Som kampvert skal du bidra til et godt og trygt kamparrangement. Kampverten har på gul kampvertvest og skal være synlig for alle i og rundt kampen.

Gjennomføring av klubbens hjemmekamper

For å skape gode rammer rundt alle kamper i klubbens regi, både seriekamper og turneringer, skal GFK søke og gjennomføre alle hjemmekamper etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier.

Dette innebefatter at alle kamper skal ha minst én kampvert (vedlagt instruks). Kampvertene spiller
en sentral rolle i arrangementet og er klubbens ansikt utad i kampsammenheng. Kampvertene skal ha synlig «kampvert»-vest. 

På alle aldersbestemte lag (barne- og ungdomsfotball) skal oppgaven gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene er en konkrete og overkommelige oppgaver.

Kampvertene skal:

  • Sjekke at hjemmebane er i den stand den skal være før og etter gjennomføring av kamp. (i samarbeid med lagledere).
  • Kampverten skal bidra til at Fair Play-møtet blir gjennomført (vedlagt brosjyre). Fair play-møtet i forkant av kampen er et viktig element som gjør at trenere, lagledere og dommere blir kjent, blir enige om fortolkning av regler og rammer for kampen. Det medfører også at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og da blir det en bedre kamp for all