Klubbhåndbok

Klubbhåndboka er utarbeidet for Gauldal Fotballklubb (heretter kalt GFK). GFK er et særidrettslag
som administrerer all fotballaktivitet for stedene Hovin, Lundamo og Ler.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben Klubbhåndboka er utarbeidet for Gauldal Fotballklubb (heretter kalt GFK). GFK er et særidrettslag. Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres, sikre erfaringsoverføring og at klubben drives etter de rutiner som til enhver tid er fastlagt.
Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra trenere, lagledere, utøvere og foreldre i klubben.

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg,
trenere og dommere i GFK. Klubbhåndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er
viktig i GFK, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvilke rutiner vi har..

Klubbinformasjon

Klubbnavn: Gauldal fotballklubb
Stiftet: 15.10.2015
Idrett(er): Fotball
Postadresse: Lykkjvegen 24, 7234 Ler
Epostadresse: post@gauldalfk.no
Internettadresse: https://www.gauldalfk.no
Organisasjonsnummer: 96141297
Bankforbindelse: Melhusbanken
Bankkonto: 4230 58 24012
Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Tilknyttet: Norges fotballforbund, Trøndelag idrettskrets, Melhus idrettsråd

I GFK er fellesskap viktig. I GFK respekterer vi hverandre, motstandere og dommere

I denne delen av håndboka beskriver vi hvordan klubben er organisert.

Planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballaktiviteten i GFK på en kortfattet måte.

Rekrutteringsplanen har som mål å sørge for at alle skolestarterne i klubbens nedslagsfelt skal få et tilbud om fotball som fritidsaktivitet.

Klubben har utarbeidet en kompetanseplan som trenerveileder ivaretar.

Konkrete arbeidsoppgaver og forventninger for deg som har rollen kampvert i klubben.

Konkrete arbeidsoppgaver og enkle tips i hverdagen for dere som har roller i klubben.

Lov for Gauldal Fotballklubb
Stiftet 15.oktober 2015

Årshjulet gir en oversikt over en del møter, påmeldingsfrister, søknadsfrister, tiltak og andre viktige datoer.

Informasjon om klubbens økonomirutiner