Om klubben

Klubbens historie

GFK ble stiftet 15.10.2015. Den viktigste årsaken til at klubben ble stiftet var for å sikre et godt og forutsigbart fotballtilbud for utøvere tilhørende plassene Hovin, Lundamo og Ler. GFK har fra stiftelsesdato overtatt all fotballaktivitet for klubbene Hovin Il, Lundamo IL og Flå IL.

I de 5 første årene har det vært veldig viktig for GFK å bygge samhold på tvers av bygdene. Det har blant annet blitt gjort ved å sikre alle muligheten til å skaffe seg klubbklær for en lav egenandel. Vi har også oppfordret og støttet reisecuper for de lag som har ønsket det.

Det vil også være viktig for styret i GFK å jobbe for at lag opprettes på tvers av bygdene så tidlig som mulig. På denne måten skaper vi et best mulig fotballtilbud for våre unge utøvere.

Våre lag

Seniorlag

Gauldal Menn

Ungdomslag

Gauldal J13-1

Gauldal G13-1

Gauldal G14-1

Gauldal G16-1

Gauldal J17-1

Gauldal J17-2

Barnelag

Gauldal G10-1

Gauldal G10-2

Gauldal J11-1

Gauldal G11-1

Gauldal G11-2

Gauldal J12-1

Gauldal G12-1

VI ER EN
KVALITETSKLUBB!

Hva er en Kvalitetsklubb?

Kvalitetsklubbkonseptet er et klubbutviklingsverktøy som inneholder krav rettet mot konkrete områder i klubben. Fotballkretsen skal sørge for at klubben får tydelig veiledning og trygge rammer i arbeidet frem mot å bli og forbli en Kvalitetsklubb.

Mer
logo kvalitetsklubb

Styret

LEDER

Arild Borren
arild.borren@gauldalfk.no
tel.99604218

NESTLEDER

Tomasz Krawiec
tomasz.krawiec@gauldalfk.no
96843038

SPORTSLIG LEDER

Tore Stensås
tore.stensas@gauldalfk.no
40225393

LAGLEDERANSVARLIG

Bjørn Erik Stinussen
bjorn.erik.stinussen@gauldalfk.no
41448518

DOMMERANSVARLIG

Roald Evjen
roald.evjen@gauldalfk.no
95812162

LEDER EMS CUP

Anders Holte
EMScup@gauldalfk.no
90028240

SEKRETÆR

Merete Forseth
merete.forseth@gauldalfk.no
47476020

ØKONOMIANSVARLIG

Bente Randen
okonomi.GFK@klubbkontor.no
93242860

TILTAKSANSVARLIG

Siri Aakerli
siri.aakerli@gauldalfk.no
41656148

JENTEANSVARLIG

Janne Enlid
janne.enlid@gauldalfk.no
90030599