Dugnader

Gauldal fotballklubb har dugnader hvert år. Dette betyr at foreldre stiller opp å gjør en jobb for klubben for at vi skal holde treningsavgifta lav og at spillerne skal ha et godt tilbud. Vi pleier å ha en salgsdugnad i mai/juni. Klubben arrangerer fotballcup i september hvert år. Her må alle foreldre stille opp å hjelpe til f.eks. som parkeringsvakt, kjøkkenvakt eller annet. Foreldrene til barna som er 10 år hjelper til på 3.juledagsfest på Ler.

Dugnader Gauldal Fotballklubb 2023

Salg av digitale skrapelodd

Den digitale dugnaden gjennomføres på Spond appen, samt at hver spiller selger minimum 20 lodd. Årsaken til at klubben velger 20 lodd er fordi erfaring tilsier at dette er gjennomsnittet ved slike salg.

Denne dugnaden skal gjennomføres .Nærmere info om selve gjennomføringa vil komme på Hoopit og hjemmesida god tid før salget skal starte.

Lagledere får i oppgave å følge med på og oppfordre til salg. Det laget som selger mest lodd pr spiller, får sponset 2 runder bowling, pizza og drikke av Gauldal Fotballklubb på Bowling 1, Heggstadmoen.

Digitale skrapelodd er tidsbesparende for foresatte, gjør at klubbennå ønsker å prøve denne løsningen.

Kiwi Bama-cup 2. og 3.september 2023

Gjennomføres som tidligere år første helga i september. Det betyr at alle foresatte til spillere må være forberedt på å delta på dugnad ifb med arrangering av cupen. Dugnadsoversikt (dag, tidspunkt, hvilken “post” og oppgaver deretter) blir lagt ut på Hoopit og hjemmesiden god tid i forveien. Vær obs på at man kan bli satt opp både fredag, lørdag og søndag denne helga, samt at om man ikke kan stille må man finne stedfortreder selv. Det gjennomføres loddsalg i forbindelse med cupen.

Unntatt fra denne dugnaden: 6-åringer, senior og foresatt til J10 og G10, se nedenfor. Det presiseres at foreldre som har barn flere årskull blir satt opp på cup i tillegg.

3.juledagsfest på Ler

Alle foresatte til spillere på J10 og G10 stiller som vakter på denne festen.Informasjon om hvilken vakt man har vil man få i forveien. Kan man ikke stille må man finne stedfortreder selv.