Dommere

Dommerregning

Dommerregning sendes til:

okonomi.gfk@klubbkontor.no

Dommerkurs

Her finnes det undervisningsmateriell til bruk i klubbdommerkurs barnefotball 3er, 5er og 7er.

Bli dommer

Her finner du informasjon om hvordan du kan bli dommer.

Spilleregler

Spilleregler og retningslinjer for spill på små baner. Barn, ungdom og voksen.

Dommerens rolle

Alle kamper skal ledes av en dommer (klubbdommer) som har full myndighet og god kjennskap til spillereglene.

Rettigheter og plikter

 • Delta på Fair play-møte før kamper, der hjemmelagets trener tar initiativet til møtet
 • Håndheve spillereglene
 • Holde rede på tiden og holde regnskap med kampen
 • Klubbdommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne i barnefotball
 • Hun eller han skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt
 • Klubbdommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil

Bli dommer

2. Meld deg inn på appen

Det er opprettet en gruppe i Spond som heter «Dommere GFK». Skriv inn gruppekode WOUPR du har fått fra lagleder.

3. Allerede med oss?
Nyttige lenker til deg:

Lyst til å bli ny dommer i GFK?

Ta kontakt med Dommeransvarlig eller Sportslig leder

Dommerordning i SPOND for Gauldal FK:

 • Først last ned appen Spond til mobilen (gjelder både dommere og lagledere)
 • Det er opprettet en gruppe i Spond som heter «Dommere GFK». Gruppekode får du fra dommeransvarlig eller fra lagleder.
 • Det er i tillegg opprettet følgende undergrupper: Kretsdommere, Dommere 3’er, Dommere 5’er,
  Dommere 7’er og Dommere 9’er.
 • I undergruppene er kun dommere registrert, lagledere er kun i hovedgruppen fordi de ellers vil få
  varsler og invitasjoner til alle andre lags kamper.
 • Lagledere for lag uten oppsatt kretsdommer legger selv inn kamper de mangler dommere til
Kamper legges inn og administreres på følgende måte:
 • Velg riktig undergruppe (3’er, 5’er, 7’er eller 9’er) før du oppretter kampen. Kamper må ikke
  legges ut direkte i hovedgruppen som heter «Dommere GFK»
 • Kamper legges inn som arrangement (når du har valgt riktig undergruppe – velg «Opprett»,
  deretter «Arrangement») (Senior 7’er og G16 7’er benytter undergruppe Krestdommere)
 • Velg deretter «En bestemt dato»
 • Skriv kjønn og årsklasse først i tittel på arrangementet så dommere raskt ser hvilket lag det
  er. Skriv f.eks. G2008 GFK Midt – Gimse 2
 • I feltet «Beskrivelse» trenger dere ikke skrive noen ting
 • Vær nøye med å angi riktig bane og klokkeslett
 • Ikke send invitasjon til mange kamper samtidig. Dette både for å gi flere dommere anledning
  til å melde seg til kamper, men også fordi kampendringer kan oppstå og det er derfor greit å
  vente med dommere til ca 2-3 uker før kampen. Dette vil også bidra til færre dommerforfall.
 • Husk å angi at det kun er èn plass under «Maks antall deltagere» (så ikke flere melder
  seg til kampen, men andre som er interessert kan sette seg på venteliste)
 • Dommere som er registrert i gruppene vil få invitasjon til kampene og melder seg selv til de
  kamper de ønsker å dømme etter førstemann til mølla prinsippet. Dommere kan også sette
  seg på venteliste (anbefales, da det hender dommere må melde avbud)
 • Dommere huker av for «Kan ikke» på kamper dere ikke kan så unngår dere purringer hvis
  lagleder vil sende påminnelse.

Det er også mulig å kontakte dommere direkte via telefon/e-post for å gjøre avtale om dømming,
men det oppfordres til å benytte SPOND.

Ekstra informasjon Lagledere:
 • Får dere ikke tak i dommer til kamper må en av foreldrene eller trenere dømme.
 • Ta ansvar for å bidra til at vi tar vare på våre dommere og gir nødvendig støtte. Sørg for at
  alle hjemmekamper har kampvert som er kjent med sine arbeidsoppgaver
Ekstra informasjon Dommere:
 • Gi beskjed til lagleder om du likevel ikke kan dømme kamp du har sagt ja til. Skaff eventuelt
  en annen dommer og gi beskjed om hvem som skal dømme kampen.
 • Møt opp i god tid før kampen starter (senest 20 min før kampstart). Se etter
  trenere/lagledere og kampvert (gule vester)
 • Husk fløyte, klokke og skrivesaker
 • Er det ting som skjer før, under eller etter kampen som du vil ta opp med noen, si fra til
  kampvert, hjemmelagets lagleder eller trener. Får du ikke sagt fra der og da kan du i ettertid
  ta kontakt med dommeransvarlig.
 • Husk å send dommerregning i etterkant av kamper du har dømt.

Klubbdommersatser

Kamp Alder Sats
5'er
Barn (6-9år)
NOK 200
7'er
Barn (10-12 år)
NOK 250
7'er
Ungdom / Senior (13år-senior)
NOK 450
9'er
12år
NOK 400
9'er
13 år - senior
NOK 450
Sonekveld 3'er
Barn (6-9år)
NOK 300
EMS cup
NOK 300 (per dag)

All betaling for dommeroppdrag skjer via konto. Dette for å redusere bruk av kontanter, og sikre bilag i forhold til regnskap.

Dommer eller foresatt må sende dommerregning til kasserer i GFK for utbetaling. Sendes til: okonomi.gfk@klubbkontor.no