Treningstider og banekalender

Treningstider administreres av hvert enkelt lag i “hoopit”

Banene er forbeholdt barnefotball 18.00-19:00

Vi prøver hvis mulig å legge til rette slik at også årsklassene 11 og 12 år kan starte treninger fra 18.00.

Vedr. kamper så er det lagt opp til at 7èr skal gå på halv halvdel av stor bane (definert A1, B1, A2 eller B2)

Ved 2 kamper på slik bane samtidig skal det være en halv stor bane ledig til trening. (A eller B)

Prøv å arrangere kamper på samme halvdel. (A eller B) A1+A2= A

9èr går på halv bane A eller B.

Lykke til!

Lenke til kretsens aktiviteter finner du her.

Våre baner

MelhusBanken Arena Lundamo

MelhusBanken Arena Flå

MelhusBanken Arena Hovin