Årshjul

Styremøter avholdes månedlig.

Januar

 • Påmelding av lag (aldersbestemt) 10.januar
 • Utsending av medlemsavgift

Februar

 • FIKS-informasjon til lagledere fra 13 år og oppover
 • Kick Off EMS
 • Åpne påmelding Kiwi Bama Cup

Mars

 • Årsmøte avholdes innen 31.mars
 • Påmelding barneserie
 • Lagleder- og trenermøter
 • Utsending av treningsavgift
 • Trøndersk mesterskap
 • Vedlikehold baner

April

 • Samordnet rapportering
 • Klargjøring av dugnad
 • Seriestart

Mai

 • GFK Kick off
 • Dommerkurs

Juni

 • Dugnad

Juli

August

 • Kick off for 6-åringer
 • Forberedelser til Kiwi Bama cup

September

 • Påmelding futsal
 • Arrangere Kiwi Bama Cup
 • Hallfordeling

Oktober

 • Kontakte og sette valgkomiteen i arbeid
 • Evaluering av sesongen
 • Søke om å arrangere cup neste år
 • Forberedelser til påmelding senior
 • Lagleder- og trenermøter
 • Vedlikehold baner
 • Felles avslutning GFK

November

 • Skriv og send årsberetning til sekretær. Mal finner du her.
 • Sperring av baner
 • Kontakt med valgkomite
 • Medlemsfest
 • Revidere klubbhåndbok
 • Revidere sportplan

Desember

 • Klargjøre lagspåmelding ny sesong
 • Påmelding senior 10.desember
 • Frist søknad sammensatte lag
 • 3.dagsfest på Ler
Kretsens årshjul med informasjon om blant annet klubbform, grasrottrenerkurs, dommerutvikling og spillerutvikling: